Recreatief sporten

Recreatief sportende Erker - recreatief sportenMaandagavond in de gymnastiekzaal van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor 50 plussers dames/heren gemengd.
1e uur van 20.00 tot 21.00 uur conditietraining.
2e uur van 21.00 tot 22.00 uur recreatief volleyballen.
Kosten € 3,00 per keer, per kwartaal te voldoen.

Dinsdagmorgen in de grote zaal voor dames van 09.00 tot 11.00 uur.
1e uur van 9.00 tot 10.00 uur conditietraining.
2e uur van 10.00 tot 11.00 uur conditietraining.
De conditietraining is op muziek en na afloop wordt er met elkaar koffie gedronken.
Kosten € 2,50 per keer, per maand te voldoen.

Dinsdagavond in de gymnastiekzaal van 18.00 tot 19.00 uur recreatief badmintonnen, gemengd.
1e uur van 19.00 tot 19.00 uur.
2e uur van 19.00 tot 20.00 uur.
Na afloop gezellig koffiedrinken.
Kosten € 2,50 per keer, per maand te voldoen.

Voor alle groepen zijn nieuwe leden van harte welkom.

Inlichtingen bij Miep Kerklaan, tel. 010-4271692